Hirsutisme – Diagnose

Hvis du tror du har hirsutisme, se legen din så snart som mulig. Hirsutisme er et vanlig problem som lett behandles, og det er viktig at legen din ser etter en underliggende årsak.

Legen din vil se etter store mengder hår på kroppen din, inkludert på din

Som noen mennesker har mer hår enn andre, er det ingen klar definisjon av når overskytende hår blir hirsutisme. Men hvis ditt overskytende hår er tykt og mørkt i stedet for fint og rettferdig, så kan du ha hirsutisme.

Videre tester

Legen din kan vurdere alvorlighetsgraden av hirsutismen ved å gradere veksten av håret ditt i forskjellige områder av kroppen din. Dette vil bli gjort av

Dette gir deg en score fra null til maksimalt 36. Generelt sett blir en score over 15 betraktet moderat til alvorlig hirsutisme.

I tillegg til å diagnostisere hirsutisme og vurdere alvorlighetsgrad, vil legen din prøve å finne ut om det er en underliggende årsak (se årsaker til hirsutisme). De kan spørre om

Hvis symptomene tyder på at en annen tilstand forårsaker hirsutismen, kan det hende du trenger ytterligere tester, for eksempel

Hvis du ikke har noen andre symptomer, og din hirsutisme er mild, er det ikke nødvendig med ytterligere tester.